Konference na serveru rover.ms.mff.cuni.cz

Vítejte!

Toto je seznam všech veřejně přístupných konferencí na serveru rover.ms.mff.cuni.cz.Kliknutím na název konference se dozvíte podrobnější informace o konferenci, budete se do ní moci přihlásit nebo změnit parametry svého účtu.Pro zobrazení informační stránky neveřejné konference použijte URL podobné současnému, ale na konec doplňte za / název konference.

Správci konference mohou použítadministrátorské stránkypro zobrazení administrátorského rozhraní.

Pokud máte potíže s používáním konference, kontaktujte mailman@v.or.cz.

   
Do konference Popis
ML Machine Learning Meetups Prague
Pachi Pachi list for users and developers alike
Vcely Velask konference

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered