<p>Nikoliv nejvyšší orgán, ale orgán vykonávající mimořádný opravný prostředek, ale je potřeba vydefinovat kdy a za jakých podmínek</p>
<p>Mt</p>
<p><blockquote type="cite">Dne 3.7.2010 20:06  &lt;<a href="mailto:pd@udp.cz">pd@udp.cz</a>&gt; napsal/a:<br><br>On Sat, 3 Jul 2010 19:36:17 +0200, Michal Tuláček &lt;<a href="mailto:michal@tulacek.eu">michal@tulacek.eu</a>&gt;<br>

wrote:<br>
<p><font color="#500050">&gt; Celá část s radou starších jako orgánem, který dbá cílů sdružení a<br>&gt; zabraňuje takeoveru se trochu...</font></p>Takže si udělám malé shrnutí.<br>
<br>
Rada starších je nej. orgán občanského sdružení, který může vetovat<br>
rozhodnutí valné hromady a rady?<br>
<br>
Hned mě napadá... je vůbec možné mít jako nej. orgán něco jiného<br>
než valnou hromadu? Pokud to možné není, tak celá rada starších je<br>
naprosto zbytečná, protože na VH může být odhlasována změna stanov,<br>
která může upravit členství v této radě.<br>
<br>
-<br>
Osobně jsem proti vzniku nadřazeného orgánu a přijmutí členů do<br>
orgánu jen na základě faktu, že jsou ve sdružení nejdéle a proto<br>
můžou nejlépe hájit jeho cíle. Tato myšlenka mi přijde nedemokratická a<br>
popírající princip celé naší společnosti.<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Brmlab mailing list<br>
<a href="mailto:Brmlab@v.or.cz">Brmlab@v.or.cz</a><br>
<a href="http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab" target="_blank">http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab</a><br>
</blockquote></p>