<p>Zucastnim se</p>
<p><blockquote type="cite">Dne 21.11.2010 13:47 &quot;b00lean&quot; &lt;<a href="mailto:b00lean@b00lean.net">b00lean@b00lean.net</a>&gt; napsal/a:<br><br>        Novy termin pro ARM prednasku je 25.11.2010 19:00.<br>
Hlasovani o terminu prednasky tentokráte nebude, protože se minule<br>
neosvědčil.<br>
b00lean<br>
<br>
-----Original Message-----<br>
From: <a href="mailto:brmlab-bounces@brmlab.cz">brmlab-bounces@brmlab.cz</a> [mailto:<a href="mailto:brmlab-bounces@brmlab.cz">brmlab-bounces@brmlab.cz</a>] On Behalf<br>
Of b00lean<br>
Sent: Thursday, November 18, 2010 1:47 PM<br>
To: &#39;Brmlab: Hackerspace Prague (main discussion)&#39;<br>
Cc: <a href="mailto:announce@brmlab.cz">announce@brmlab.cz</a><br>
Subject: [Brmlab] Dnesni prednaska ARM jako MCU - ** PRESUNUTA **<br>
Importance: High<br>
<br>
Z duvodu nahromadenych omluvenek na dnesni prednasku &quot;ARM jako MCU&quot; je<br>
prednaska PRESUNUTA na jiny termin.<br>
Novy termin bude vcas oznamen.<br>
Omlouvam se vsem za mozne vznikle komplikace,<br>
b00lean<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Brmlab mailing list<br>
<a href="mailto:Brmlab@brmlab.cz">Brmlab@brmlab.cz</a><br>
<a href="http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab" target="_blank">http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab</a><br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Brmlab mailing list<br>
<a href="mailto:Brmlab@brmlab.cz">Brmlab@brmlab.cz</a><br>
<a href="http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab" target="_blank">http://rover.ms.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/brmlab</a><br>
</blockquote></p>