Včera došlo k pár významným hackům v ovládání laseru. Mimo drobné korekce ve vykreslování SVG formátu upravil původní objekt programu tak že ho lze spustit i jako server, nebo v klientském režimu. Smyslem tohoto přístupu je možnost generování obrazců z více zdrojů najednou tak, že ale vykreslovaná data pořád zůstávají &quot;majetkem&quot; toho kdo procesu který je tam nakreslil. Tedy po odpojení zmizí jen jeho část obrazce ostatní zůstávají. Od posledního commitu kódu došlo k hodně změnám a novým funkcím, felipe pokud mu to umožníme hodlá na projektu pracovat i doma pokud mu to umožníme, proto nás požádal zda bychom mu to nepustili na nějakém serveru a nesnímali webkou. myslím že by to nemožné nebylo protože časový posun je -5 hodin (u nás půlnoc je 19h u nich).<br>
<br>Pokud vím stále je tu nutnost to zařízení inicializovat z windows.<br><br>O.<br>